Stichting Kind te Paard

Stichting
Kind te Paard

Ons doel

Stichting Kind te Paard bevordert de ontwikkeling van kinderen door therapie met behulp van paarden, ook wel equitherapie genoemd. De stichting richt zich hierbij op kinderen met een ontwikkelingsproblematiek uit residentiële zorginstellingen en asielzoekerscentra. 501-638-0294

Stichting Kind te Paard biedt gratis therapie met paarden aan kinderen uit zorginstellingen.

5708923890